خرید محصولات زانتی زانتی از بانه

کولر گازی زانتی سرد و گرم 24000 مدل ZMSA-24HO1RAFB
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 24000 بی تی یو
 عملکرد سرمایش و گرمایش
 بهره وری از رادیاتور طلایی
 پشتیبانی از گاز R410A
 کمپرسور روتاری
 اسپلیت دیواری

کولر گازی زانتی سرد و گرم 12000 مدل ZMSA-12HO1RAFB
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 12000 بی تی یو
 عملکرد سرمایش و گرمایش
 بهره وری از رادیاتور طلایی
 پشتیبانی از گاز R410A
 کمپرسور روتاری
 اسپلیت دیواری

کولر گازی زانتی سرد و گرم 30000 مدل ZMSA-30HO1RAFB
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 30000 بی تی یو
 عملکرد سرمایش و گرمایش
 بهره وری از رادیاتور طلایی
 پشتیبانی از گاز R410A
 کمپرسور روتاری
 اسپلیت دیواری

کولر گازی زانتی سرد و گرم 36000 مدل ZMSA-36HO1RAFB
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 36000 بی تی یو
 عملکرد سرمایش و گرمایش
 بهره وری از رادیاتور طلایی
 پشتیبانی از گاز R410A
 کمپرسور روتاری
 اسپلیت دیواری

کولر گازی زانتی سرد و گرم 18000 مدل ZMSA-18HO1RAFB
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 18000 بی تی یو
 عملکرد سرمایش و گرمایش
 بهره وری از رادیاتور طلایی
 پشتیبانی از گاز R410A
 کمپرسور روتاری
 اسپلیت دیواری