خرید محصولات اجنرال اجنرال از بانه

کولر گازی دی جنرال سرد و گرم 30000 مدل GL-H30K152B
به این محصول امتیاز دهید !

18,700,000 تومان

 دارای ظرفیت 30000 بی تی یو
 پشتیبانی از گازمبرد R410A
 عملکرد سرمایش، گرمایش
 پرتاب باد چهار جهت
 کمپروسور روتاری
 اسپلیت دیواری

کولر گازی  اجنرال 24000 مدل  AOGA24FUTBRU
به این محصول امتیاز دهید !

51,500,000 تومان

 دارای ظرفیت 24000 بی تی یو
  پشتیبانی از گازمبرد R410A
 عملکرد سرمایشی گرمایشی
  دارای کمپروسور اسکرول
  کلاس آب و هوایی T3
 اسپلیت دیواری
 

کولر گازی اجنرال 24000  مدل ASGA24FUTB-U
به این محصول امتیاز دهید !

51,500,000 تومان

  دارای ظرفیت 24000 بی تی یو
  پشتیبانی از گازمبرد R410A
  بهره وری از فناوری اینورتر
  دارای عملکرد سرمایشی
  دارای کمپروسور روتاری
  کلاس آب و هوایی T3
 

کولر گازی دی جنرال سرد و گرم 12000 مدل GL-H12K152B
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 12000 بی تی یو
 پشتیبانی از گازمبرد R410A
 عملکرد سرمایش، گرمایش
 پرتاب باد چهار جهت
 کمپروسور روتاری
 اسپلیت دیواری

کولر گازی دی جنرال سرد و گرم 24000 مدل GL-H24K152B
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 24000 بی تی یو
 پشتیبانی از گازمبرد R410A
 عملکرد سرمایش، گرمایش
 پرتاب باد چهار جهت
 کمپروسور روتاری
 اسپلیت دیواری

کولر گازی دی جنرال سرد و گرم 18000 مدل GL-H18K152B
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 18000 بی تی یو
 پشتیبانی از گازمبرد R410A
 عملکرد سرمایش، گرمایش
 پرتاب باد چهار جهت
 کمپروسور روتاری
 اسپلیت دیواری

کولر گازی اجنرال 36000 مدل AOGA36FUTBRU
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 36000 بی تی یو
  پشتیبانی از گازمبرد R410A
 عملکرد سرمایشی گرمایشی
  دارای کمپروسور اسکرول
  کلاس آب و هوایی T3
 اسپلیت دیواری
 

کولر گازی اجنرال 30000  مدل  AOGA30FUTBRU
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 30000 بی تی یو
  پشتیبانی از گازمبرد R410A
 عملکرد سرمایشی گرمایشی
  دارای کمپروسور اسکرول
  کلاس آب و هوایی T3
 اسپلیت دیواری
 

کولر گازی  اجنرال 18000 مدل AOGA18FUTBRU
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 دارای ظرفیت 18000 بی تی یو
  پشتیبانی از گازمبرد R410A
 عملکرد سرمایشی گرمایشی
  دارای کمپروسور اسکرول
  کلاس آب و هوایی T3
 اسپلیت دیواری
 

کولر گازی اجنرال 36000 مدل ASGA36FUTB-U
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

  دارای ظرفیت 36000 بی تی یو
  پشتیبانی از گازمبرد R410A
  بهره وری از فناوری اینورتر
  دارای عملکرد سرمایشی
  دارای کمپروسور روتاری
  کلاس آب و هوایی T3
 

کولر گازی اجنرال 30000 مدل ASGA30FUTB-U
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

  دارای ظرفیت 30000 بی تی یو
  پشتیبانی از گازمبرد R410A
  بهره وری از فناوری اینورتر
  دارای عملکرد سرمایشی
  دارای کمپروسور روتاری
  کلاس آب و هوایی T3
 

کولر گازی اجنرال 18000  مدل ASGA18FUTB-U
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

  دارای ظرفیت 18000 بی تی یو
  پشتیبانی از گازمبرد R410A
  بهره وری از فناوری اینورتر
  دارای عملکرد سرمایشی
  دارای کمپروسور روتاری
  کلاس آب و هوایی T3