خرید محصولات ال جی ال جی از بانه

تلویزیون ال جی 75UT81006
به این محصول امتیاز دهید !

تماس بگیرید

 کیفیت تصویر 4K
 صفحه نمایش LED
 سال عرضه 2024 میلادی
 سیستم عامل webOS 24
 سرعت رفرش تصویر 60 هرتز
 ساخت کره جنوبی، مونتاژ اندونزی

تلویزیون ال جی 65QNED91 2022
به این محصول امتیاز دهید !

68,500,000 تومان

 کیفیت تصویر 4K
 صفحه نمایش QNED Mini LED
 سال عرضه 2022 میلادی
 سیستم عامل WebOS نسخه 7
 سرعت رفرش تصویر 120هرتز
 ساخت کره، مونتاژ اندونزی

تلویزیون ال جی 75QNED75 2023
به این محصول امتیاز دهید !

78,500,000 تومان

 کیفیت تصویر 4K
 صفحه نمایش QNED
 سال عرضه 2023 میلادی
 سیستم عامل WebOS نسخه 7
 سرعت رفرش تصویر 60 هرتز
 ساخت کره، مونتاژ اندونزی-مصر

تلویزیون ال جی 75QNED81 2023
به این محصول امتیاز دهید !

99,500,000 تومان

 کیفیت تصویر 4K
 صفحه نمایش QNED
 سال عرضه 2023 میلادی
 سیستم عامل WebOS نسخه 8
 سرعت رفرش تصویر 120هرتز
 ساخت کره، مونتاژ اندونزی، مصر

تلویزیون ال جی 75QNED96 2022
به این محصول امتیاز دهید !

128,500,000 تومان

  کیفیت تصویر 8K
  صفحه نمایش QNED
  سال عرضه 2022میلادی
  سیستم عامل webOS نسخه 8
  سرعت رفرش تصویر 60 هرتز
  ساخت کره مونتاژ اندونزی

تلویزیون ال جی 75QNED95 2022
به این محصول امتیاز دهید !

132,000,000 تومان

  کیفیت تصویر 8K
  صفحه نمایش QNED
  سال عرضه 2022میلادی
  سیستم عامل webOS نسخه 8
  سرعت رفرش تصویر 60 هرتز
  ساخت کره مونتاژ اندونزی

تلویزیون ال جی 43UQ7500
به این محصول امتیاز دهید !

16,800,000 تومان

 کیفیت تصویر 4K
  صفحه نمایش LED
  سال عرضه 2022 میلادی
  سیستم عامل webOS
  سرعت رفرش تصویر 60هرتز
  ساخت کره مونتاژ اندونزی-لهستان-مصر

تلویزیون ال جی 50UQ7500
به این محصول امتیاز دهید !

22,500,000 تومان

 کیفیت تصویر 4K
  صفحه نمایش LED
  سال عرضه 2022 میلادی
  سیستم عامل webOS
  سرعت رفرش تصویر 60هرتز
  ساخت کره مونتاژ اندونزی-لهستان-مصر

تلویزیون ال جی 75UQ81006
به این محصول امتیاز دهید !

69,000,000 تومان

  کیفیت تصویر 4K
  صفحه نمایش LED
  سال عرضه 2022 میلادی
  سیستم عامل webOS
  سرعت رفرش تصویر 60 هرتز
  ساخت کره مونتاژ اندونزی

تلویزیون ال جی 65UQ75006
به این محصول امتیاز دهید !

38,500,000 تومان

  کیفیت تصویر 4K
  صفحه نمایش LED
  سال عرضه 2022 میلادی
  سیستم عامل webOS
  سرعت رفرش تصویر 60 هرتز
  ساخت کره مونتاژ اندونزی-لهستان-مصر

تلویزیون ال جی 50UQ90006
به این محصول امتیاز دهید !

27,700,000 تومان

  کیفیت تصویر 4K
  صفحه نمایش LED
  سال عرضه 2022 میلادی
  سیستم عامل webOS
  سرعت رفرش تصویر 60 هرتز
  ساخت کره مونتاژ اندونزی

تلویزیون ال جی 75NANO966
به این محصول امتیاز دهید !

85,000,000 تومان

  کیفیت تصویر 8K
  صفحه نمایش NanoCell
  سال عرضه 2022 میلادی
  سیستم عامل webOS
  سرعت رفرش تصویر 60 هرتز
  ساخت کره مونتاژ اندونزی

تلویزیون ال جی 50NANO79
به این محصول امتیاز دهید !

17,500,000 تومان

  کیفیت تصویر 4K
  صفحه نمایش NanoCell
  سال عرضه 2022 میلادی
  سیستم عامل webOS
  سرعت رفرش تصویر 60 هرتز
  ساخت کره مونتاژ اندونزی

تلویزیون ال جی 65NANO79
به این محصول امتیاز دهید !

32,000,000 تومان

 کیفیت تصویر 4K
  صفحه نمایش NanoCell
  سال عرضه 2022 میلادی
  سیستم عامل webOS
  سرعت رفرش تصویر 60 هرتز
  ساخت کره مونتاژ اندونزی

تلویزیون ال جی 75NANO79
به این محصول امتیاز دهید !

58,000,000 تومان

  کیفیت تصویر 4K
  صفحه نمایش NanoCell
  سال عرضه 2022 میلادی
  سیستم عامل webOS
  سرعت رفرش تصویر 60 هرتز
  ساخت کره مونتاژ اندونزی

تلویزیون ال جی 65NANO80
به این محصول امتیاز دهید !

38,000,000 تومان

  کیفیت تصویر 4K
  صفحه نمایش NanoCell
  سال عرضه 2022 میلادی
  سیستم عامل webOS
  سرعت رفرش تصویر 60 هرتز
  ساخت کره مونتاژ اندونزی

تلویزیون ال جی 55NANO75
به این محصول امتیاز دهید !

23,000,000 تومان

  کیفیت تصویر 4K
  صفحه نمایش NanoCell
  سال عرضه 2022 میلادی
  سیستم عامل webOS
  سرعت رفرش تصویر 60 هرتز
  ساخت کره مونتاژ اندونزی

تلویزیون ال جی 50NANO75
به این محصول امتیاز دهید !

18,800,000 تومان

  کیفیت تصویر 4K
  صفحه نمایش NanoCell
  سال عرضه 2022 میلادی
  سیستم عامل webOS
  سرعت رفرش تصویر 60 هرتز
  ساخت کره مونتاژ اندونزی

تلویزیون ال جی 75NANO75
به این محصول امتیاز دهید !

57,500,000 تومان

  کیفیت تصویر 4K
  صفحه نمایش NanoCell
  سال عرضه 2022 میلادی
  سیستم عامل webOS
  سرعت رفرش تصویر 60هرتز
  ساخت کره مونتاژ اندونزی

تلویزیون ال جی 86NANO75
به این محصول امتیاز دهید !

88,000,000 تومان

  کیفیت تصویر 4K
  صفحه نمایش NanoCell
  سال عرضه 2022 میلادی
  سیستم عامل webOS
  سرعت رفرش تصویر 120 هرتز
  ساخت کره مونتاژ اندونزی